Official Inspera Blog

Sveriges nationella provsystem: Norrmännen lovar snabb digitalisering.

01.11.16 06:22 / by Lars Willner posted in nationella prov, digitalisering

0 Comments

Svenska regeringen förväntas under året besluta om framtidens nationella prov i Sverige, bland annat föreslås en fullständig digitalisering av de nationella proven senast 2022. Företaget bakom Norges framgångsrika digitalisering etablerar sig nu i Stockholm och lovar snabb digitalisering och ökad kvalitet i svensk skola.

Efter att ha vunnit Skolverkets upphandling av provkonstruktionsplattform under sommaren, storsatsar nu norska företaget Inspera AS på den svenska marknaden för digitala prov på grund- och gymnasieskolan genom etablering av kontor i Stockholm. Sedan tidigare har företaget tagit en ledande roll i digitalisering av tentamen och examinationer inom svensk högre utbildning, med kunder såsom Göteborgs Universitet, Lunds Universitet, Karlstads Universitet, Karolinska Institutet och Chalmers Tekniska Högskola.

Read More

Uninett har talt

19.09.16 17:03 / by Truls Bøhm posted in e-assessment

0 Comments

Idag mandag 19. september ble resultatene fra Uninetts anbud "«15-00218 - Solution for Digital Assessment for the Norwegian Higher Education Sector" offentliggjort. 

Read More

(Swedish) Inspera sponsrar NU2016 Malmö 15-17 juni.

21.04.16 15:04 / by Lars Willner posted in Sweden, e-assessment, higher education

0 Comments

Sveriges största konferens för utveckling av högre utbildning

Read More

(Swedish) Fokus på kunskapsbedömning, inte nationella prov

06.04.16 11:59 / by Lars Willner posted in Sweden, nationella prov

0 Comments

Den nationella utredningen av framtidens nationella prov överlämnades i förra veckan till regeringens utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic från utredaren Tommy Lagergren.   

Utredningens titel lyder “Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning” och belyser en viktig förändring i det nationella provsystemet.

Read More

(Swedish) SVT reportage om digitala nationella prov i Norge

31.03.16 09:34 / by Lars Willner posted in Sweden, nationella prov

0 Comments

Med anledning av Skolverkets kommande redovisning av översynen av de nationella proven för grund- och gymnasieskolan, fick de digitala nationella proven i Norge uppmärksamhet i SVT Aktuellt. Inspera är en stolt partner till Utdanningsdirektoratet (norska Skolverket) sedan 2008 och tillhandahåller teknologiplattform och tjänster som gör det möjligt med digitalisering av de nationella proven. 

Read More

Integration with LADOK and other Student Information Systems for the most efficient e-assessment workflow.

29.02.16 12:00 / by Lars Willner posted in Sweden, e-assessment, higher education, LADOK, System Integration, Student Information System (SIS)

0 Comments

Photo by Negative Space

During the autumn Inspera has worked with Leif Lagebrand och Lasse Bourelius at BTH (Blekinge Institute of Technology) to create an integration between the student administration system Ladok and the Inspera Assessment e-assessment platform. This will soon become available for other universities to implement and use to make the assessment lifecycle and workflow better and more efficient. 

Read More

BETT 2016: Day 1 Highlights

20.01.16 17:34 / by Lars Willner posted in e-learning, e-assessment

0 Comments


This year's edition of BETT has started! The BETTshow is the "world's leading education technology event" according to the organizers, and we totally agree on that after taking part of Day 1 at the massive ExCel Exhibition Center in East London.

Read More

Gothenburg University partner with Inspera for large scale deployment of e-Assessment.

19.01.16 14:46 / by Lars Willner posted in Sweden, e-assessment, higher education

0 Comments

The Inspera team is proud and happy to become the trusted partner of Gothenburg University in the project for large scale deployment of e-assessment, that start already in the spring semester 2016. The goal is that 25000 students annually will do their school exams using computers, and that the entire workflow for both academic and administrative staff will be improved and more efficient.

Read More

​Slik unngår du digitale eksamensnerver

06.01.16 09:25 / by Jens Andreas Pettersen posted in eksamenstips

0 Comments

Er du klar for digital eksamen denne våren? Nora Clarke, prosjektleder for digital eksamen ved Universitet i Agder, loser deg gjennom de viktigste forberedelsene.

Ingen andre universiteter i landet gjennomfører flere digitale eksamener enn Universitetet i Agder. Til den digitale midtveiseksamen i mars har universitetet 1200 oppmeldte kandidater. Studentene skal bruke Inspera Assessment.

Read More

​Norska Inspera Assessment vald som lösning vid Skolverkets pilotprojekt för digitalisering av nationella prov.

06.01.16 09:24 / by Jens Andreas Pettersen

0 Comments

Skolverket förbereder en möjlig nationell satsning på digitalisering av nationella prov i grundskolan, gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen samt utbildning i svenska för invandrare. Som ett led i detta arbete har Inspera fått i uppdrag av Skolverket att delta i ett pilotprojekt för att samla erfarenheter från provkonstruktörer och skolor.

Read More